effektivisering af den offentlige sektor

Sådan skaber vi i fælleskab effektivisering

Flere og flere ansatte i mange sammenhæng kan kende sig enige i, at der ofte bliver peget fingre ad hinanden. I virkeligheden så handler det i mange af sådanne situationer om samarbejde og ikke mindst effektivisering af den offentlige sektor. Det kræver nytænkning og proaktivitet, men det vil skabe de nødvendige og efterspurgte resultater.

Hvad skal kommunen lykkes med?

I mange sammenhæng er der nogle, som er utilfredse med systemet, men det er ikke nødvendigvis deres skyld. Der mangler metoder og effektivisering i mange afdelinger, som kan følge med den store udvikling, der sker i vores befolkning på nuværende tidspunkt. Det kræver dog samarbejde og udvikling for, at der kan skabes resultater. Kommunen har mange opgaver, og på nuværende tidspunkt så er løsningen der skal til, effektivisering af den offentlige sektor. Her vil det være en essentiel plan at fokusere og arbejde hårdt for at skabe sammenhæng. Borgere og organisationer har ofte mange indgange til kommunen, og det er problematisk. Det er både problematisk for de mange borgere, men det skaber mindre overblik for kommunen selv. Her mangler der på landsplan samarbejde og aktive løsninger på problemet.

Helhedsorienterede plan

Der kræver handling og samarbejder for at skabe en helhedsorienteret plan, der vil lede til eksempelvis effektivisering i sundhedsvæsenet. I mange tilfælde så kræver det hjælp ude fra, som har arbejdet med konsultation før og deri også den endelige løsning. Her vil følgende blandt andet være centralt i arbejdet

 

  • Tilrettelæggelse i praksis
  • Koordineringsmøder
  • Dokumentation

 

På tværs af afdelingerne skal skabes en overordnet og en gennemtrængende helhedsorienterede plan, så de eventuelle forløb sikres. Det vil skabe effektivisering i den offentlige sektor, som er afgørende for et fremtidigt arbejde, der er værdifuldt for alle parter involveret.

effektivisering af den offentlige sektor

Styrk jeres team

Det er vigtigt på alle arbejdspladser, at der skabes en god teamkultur. Det er alt afgørende for et godt stykke arbejde, at man kan arbejde sammen. På trods af forskelligheder, så skal man udnytte hinandens styrker for at skabe resultater. I mange sammenhæng er det netop forskelligheden mellem kollegaer, som skaber de bedste teams.

 

Her vil det klart anbefales, at man jævnligt tager nogle test på arbejdspladsen og teamet for at løse eventuelle forhindringer eller barriere, som skulle svække arbejdet og den daglige rutine. Gnidninger og gamle vaner kan ofte ende i misforståelser af den ene eller den anden slags. Det vil endvidere føre til spild af tid på arbejdspladsen, der kunne være udnyttet på anden vis.

Post a Comment