Ungdomsorganisationer i Danmark

Benyt disse gode ungdomsorganisationer i Danmark!

Mange unge som bor på landet, de har de svært ved at finde mange venner, fordi der er en stor geografisk afstand. Derfor er der blevet oprettet en ungdomsorganisation, som samler mindre ungdomsorganisationer i Danmark. De tilbyder bl.a. børn aktive og udviklende aktiviteter, som giver børn og unge mangfoldige kompetencer. Udover dette så giver de også børn og unge indflydelse på lokalt og landsplan, indsigt i demokrati og erfaring med selv at skabe udvikling.

Men de tilbyder også de unge og børnene aktiviteter, som styrker deres fællesskab i og blandt familierne. Yderligere vil de også meget gerne give børn og unge forståelse for den sammenhæng, som er mellem naturen og samfundet, som de lever i. Hos disse ungdomsorganisationer i Danmark, så er det også vigtigt, at de unge er aktive og har et liv i nærmiljøet. Dette skal både være i landdistrikterne og byerne. Med dette håber disse ungdomsorganisationer i Danmark, at de kan give børn og unge tro på den fremtid, som de går i møde. Det er nemlig vigtigt, at de ser positiv på fremtiden for den enkelte, for fællesskabet og for et aktivt liv.

Hvem står bag disse ungdomsorganisationer i danmark?

Alle disse events og aktiviter kommer ikke af sig selv. Det er nemlig 4H, som står bag dem. 4H er en aktiv ungdomsorganisation, som sørger for at engagerer børn og unges interesse for natur, dyr, haver og madlavning. Som nævnt tidligere så er 4H også en samling af ungdomsorganisationer i danmark, der giver børn og unge praktiske og kreative aktiviter.

Men hvad står 4H for?

  • en flittig hånd: Hos 4H så tror man på, at børn og unge lærer bedst, hvis de har noget konkret og praktisk at arbejde med
  • et kvikt hoved: Når man kommer hos 4H, så lærer man, at læring kommer gennem hele livet. Dette gøres gennem sanser ift. læring til leg og leg til læring.
  • et varmt hjerte: Hos 4H er det vigtigt, at aktiviteterne ligger meget lokalt og nært. Dertil skal børn, unge og voksne der deltage i aktiviteten også styre, hvordan den udgøres.
  • et godt helbred: Sidst men ikke mindst mener 4H også, at man får et sundt liv, hvis man har gode kostvaner og lever aktivt.

“Brug Hænderne, brug Hovedet, lyt til Hjertet og Ha’ det godt!”

Ovennævnte sætning kan man rolig sige er kernen hos 4H, hvor det er børnene og de unge, som er i fokus.

4H’s organisation

Hos 4H bliver alt styret af Landsmødet, som er 4H’s direkte kontakt mellem følgende:

  • Medlemmerne
  • Klubberne
  • Landsledelsen

På Landsmødet udarbejdes der vedtægter, som omhandler handlingsplaner, valg af landsledelsen og fastsættelsen af kontingent. På den måde er 4H altså den landsdækkende samling for udveksling af erfaringer og ideer mellem alle foreningen klubber. Yderligere er det også her, at man godkender budgettet for landsorganisationen. Alle som sidder i Landsmødet er folkevalgte, hvilket betyder, at alle kan komme ind. Yderligere kan man derved også kassere nogle fra Landsmødet, hvis de ikke gør det godt nok.

Post a Comment